องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

สำนักปลัด

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวรุ้งลาวรรณ์ วงค์ฝั้น
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวชุลีพร ยืนจัตุรัส
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาว ปาริชาติ คลายานนท์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น