องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบบจากเหตุวาตภัย

เมื่อ 17 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 134 ครั้ง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสนามฟุตซอลตำบลศรีดอนมูล ครั้งที่  1 /2565

เมื่อ 12 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 338 ครั้ง

วันที่ 9 - 10 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลศรีดอนมูล การทำพวงหรีด

เมื่อ 11 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 348 ครั้ง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กิจกรรม big cleaning day ทุกวันพุธของสัปดาห์

เมื่อ 11 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 374 ครั้ง

วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2565 ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้เครื่องมือและเครื่องจักรกลด้านสาธารภัย ประจำปีงบบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2

เมื่อ 09 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 333 ครั้ง

วันที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

เมื่อ 04 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 361 ครั้ง

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ควบคุมเหตุไฟป่าในเขตป่าสงวนของสวนป่าแม่มะ-ป่าสบรวก

เมื่อ 04 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 92 ครั้ง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ กรณีมีผู้แจ้งเรื่องผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย

เมื่อ 02 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 313 ครั้ง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ต้อนรับนายพลากร ผะก่าคำแหลง รองปลัด อบต.ศรีดอนมูล

เมื่อ 02 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 374 ครั้ง

วันที่ 17 เมษายน 2565 นายก อบต. ตรวจเยี่ยมด่านตรวจ ณ ตู้ยามแม่มะ

เมื่อ 17 เมษายน 2565 | อ่าน 559 ครั้ง

วันที่ 16 เมษายน 2565 ร่วมงานสงกรานต์เมืองเชียงแสน ประจำปี 2565

เมื่อ 16 เมษายน 2565 | อ่าน 430 ครั้ง

วันที่ 11 เมษายน 2565 ร่วมกันแสดงพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบและการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

เมื่อ 11 เมษายน 2565 | อ่าน 581 ครั้ง