องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

เจตจำนงสุจริตฯ

ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ออกรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล วันที่ 2

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 19 ครั้ง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สนับสนุนชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) จำนวน 25 ชุด พร้อมสนับสนุนรถรับ - ส่ง ประชาชนที่มีความเสี่ยงสูง และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานพ่นฆ่าเชื้อโรค บ้านเวียงแก้ว

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 21 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน จัดฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 – 13

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 47 ครั้ง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ออกรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ในพื้นที่หมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชีย

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 60 ครั้ง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ ณ บ้านศรีบุญยืน หมู่ที่ 10 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 46 ครั้ง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day

เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 67 ครั้ง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ส่งมอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวเสี่ยงสูงบ้านดอยสะโง้ พร้อมลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณศาลาวัดงิ้วแก้วพัฒนา และสถานที่พักกักตัวผู้เสี่ยงสูง บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 6

เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 47 ครั้ง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ลงพื้นที่นำถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจาก หจก.เชียงรายเทคโนคอม และน้ำดื่มชลธี แก่ผู้กักตัวเสี่ยงสูงจากการติดเชื้อไวรัสโคโน 2019 หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 6และ 12

เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 127 ครั้ง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรม big cleaning day ทุกวันพุธของสัปดาห์

เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 134 ครั้ง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ ณ บ้านสันต้นธง หมู่ที่ 2 และ บ้านด้าย หมู่ที่ 3

เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 147 ครั้ง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและฉีดน้ำทำความสะอาด ร่วมกับคณะครู บุคลากร โรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 191 ครั้ง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ลงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านดอยสะโง้ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 149 ครั้ง