องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

กองช่าง

นายวิทิต สาระนา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 086-7308590 อีเมล : tan_witid@hotmail.com
นายนันธวัฒน์ กองทรายกลาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายไตรภพ อินต๊ะเผือ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวพิมผกา น้อยใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น