องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

คณะผู้บริหาร

นายสามารถ จันทาพูน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
เบอร์โทร 086-8609728 อีเมล : sm_2499@hotmail.com
นายเกษม โกเสนตอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
เบอร์โทร เบอร์โทร : 089-8507249 อีเมล : iirealme4398@gmaul.com
นายดวงสี น้อยหมอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
เบอร์โทร เบอร์โทร : 063-3153249 อีเมล : dongsee1508@gmail.com
นายธวัชชัย กันทะดง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
เบอร์โทร 0635283343

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น