องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

เจตจำนงสุจริตฯ

ตราสัญลักษณ์

 

ตราสัญญาลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

คำขวัญ

ชุมชนแห่งความเป็นมิตร สุจริตเรื่องทำกิน ท้องถิ่นแห่งศิลปวัฒนธรรมล้านนา