องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

สมาชิกสภา

นายภานุพัฒน์ ศรีธิวรรณ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
เบอร์โทร 093-1317735
นายสมคิด เตมีศักดิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
เบอร์โทร 065-2102302
นางสาวกนกวรรณ ก๋องวงค์
ส.อบต. หมู่ที่ 1
เบอร์โทร 085-3819079
นายปกเกล้า ปาละมะกาศ
ส.อบต. หมู่ที่ 2
เบอร์โทร 090-2769775
นายสันติ หอมหวล
ส.อบต. หมู่ที่ 3
เบอร์โทร 087-0376049
นายสมยงค์ ใจมุข
ส.อบต. หมู่ที่ 4
เบอร์โทร 087-1776680
นางลาวัลย์ กันทะดง
ส.อบต. หมู่ที่ 5
เบอร์โทร 088-1384032
นายฤทธิชัย ใจสมปาน
ส.อบต. หมู่ที่ 6
เบอร์โทร 091-4865649
นายวิรุณ สะโง้
ส.อบต. หมู่ที่ 7
เบอร์โทร 085-6267053
นายสำราญ สารมูล
ส.อบต. หมู่ที่ 8
เบอร์โทร 087-0376049
นายอนุรักษ์ ฝั้นลาพิงค์
ส.อบต. หมู่ที่ 9
เบอร์โทร 062-2950699
นางศิริพร เมืองก้อนกาศ
ส.อบต. หมู่ที่ 12
เบอร์โทร 094-8357011
นายสมัย ทาแกง
ส.อบต. หมู่ที่ 13
เบอร์โทร 083-5730327

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น