องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

เอกสารดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

Hiligh!! ประชาสัมพันธ์

นายศรียนต์ เชื้อชิต

ปลัด อบต.ศรีดอนมูล

โทร. 089-9561500

sriyon_chuechit@outlook.com

รอเพิ่มข้อมูล

ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 กันยายน 2565 วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

28 กันยายน 2565 | อ่าน 9 ครั้ง

วันที่ 26 กันยายน 2565 ส่งขยะอันตราย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

26 กันยายน 2565 | อ่าน 9 ครั้ง

วันที่ 20 กันยายน 2565 ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า พลเรือน ตำรวจ ทหาร (พ.ต.ท) ประจำปี 2565

20 กันยายน 2565 | อ่าน 26 ครั้ง

วันที่ 14 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา กิจกรรมธรรมสัญจรตำบลศรีดอนมูล ประจำปี 2565

15 กันยายน 2565 | อ่าน 22 ครั้ง

วันที่ 13 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริม สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลศรีดอนมูลสัมมนาวิชาการ นวัตกรรมวิถี  เกษตรพันธุ์ดี ที่ศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ  2565

14 กันยายน 2565 | อ่าน 25 ครั้ง

วันที่ 12 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลศรีดอนมูล

12 กันยายน 2565 | อ่าน 24 ครั้ง

วันที่ 7 กันยายน 2565 จัดพิธีเปิดป้ายพื้นที่ปกปัก (โรงเรียนบ้านแม่มะ หมู่ 1) ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

08 กันยายน 2565 | อ่าน 21 ครั้ง

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 โครงการโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ แก่ประชาชน

30 สิงหาคม 2565 | อ่าน 31 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

Sep

26

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 13.19 น. , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

Sep

20

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 16.12 น. , เปิดอ่าน 24 ครั้ง

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน (อาคารห้องประชุมอเนกประสงค์) 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.41 น. , เปิดอ่าน 444 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 1,2,3,6,7,8 และหมู่ 11 ตำบลป่าสัก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2565 เวลา 14.35 น. , เปิดอ่าน 603 ครั้ง

ประกาศระกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการก่อสร้างวางท่อลำเหมืองหน้าวัดป่าถ่อน บ้านศรีดอนมูล หมู่ 9

เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565 เวลา 09.36 น. , เปิดอ่าน 2862 ครั้ง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ 6 (บ้านงิ้วเฒ่า - บ้านดอยสะโง้)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.18 น. , เปิดอ่าน 5909 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ 6 (เส้นบ้านงิ้วเฒ่า - บ้านดอยสะโง้ะ)

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.16 น. , เปิดอ่าน 6008 ครั้ง

เว็บบอร์ด

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งงานว่าง จ.เชียงราย

| วีดีโอประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.เชียงราย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น