องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ทำเนียบกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

นายเศกสันติ์ กองศรี
กำนันตำบลศรีดอนมูล
เบอร์โทร 083-579-1234
นายอุดม กันทากาศ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันต้นธง หมู่ที่ 2
เบอร์โทร 083-570-0878
นายพิเชตร์ คำเพียร
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านด้าย หมู่ที่ 3
เบอร์โทร 086-911-7696
นายจันติ๊บ วังมูล
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสันสลี หมู่ที่ 4
เบอร์โทร 094-828-1783
นายปฐมภพ คำหล้าทราย
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 5
เบอร์โทร 083-154-9115
นายมรรควัตร ขาเลศักดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 6
เบอร์โทร 062-609-1066
นายจิรัฐ มานะอนุกูล
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอยสะโง้ หมู่ที่ 7
เบอร์โทร 085-722-2881
นายนวย ร้องคำ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองปลาสะเด็ด หมู่ที่ 8
เบอร์โทร 082-187-8996
นายสุวรรณ์ จันทร์เงิน
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 9
เบอร์โทร 094-269-3503
นางณัฐรดา คร้ามกลาง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีบุญยืน หมู่ที่ 10
เบอร์โทร 083-539-5695
นายสมคิด อินทะจักร
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าก๋อย หมู่ที่ 11
เบอร์โทร 081-033-8228
นายพิสิทธิ์ ภิระบรรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าถ่อน หมู่ที่ 12
เบอร์โทร 062-914-5689
นางภัครดา ภัทรจิตรากุล
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีดอนมูลใต้ หมู่ที่ 13
เบอร์โทร 085-035-8532

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น