องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

ประเพณีสงกรานต์และงานกาชาดอำเภอเชียงแสน ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2566 ณ บริเวณริมน้ำโขงหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน และบริเวณลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน

เมื่อ 16 เมษายน 2566 | อ่าน 29 ครั้ง

ส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณีมหาสงกรานต์ล้านนา “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองล้านนาตำบลศรีดอนมูล” ประจำปี 2566

เมื่อ 13 เมษายน 2566 | อ่าน 24 ครั้ง

วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรชุมชน (ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม)

เมื่อ 24 มีนาคม 2566 | อ่าน 48 ครั้ง

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายสามารถ จันทาพูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เป็นประธานในพิธีเนื่องในวัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2566

เมื่อ 22 มีนาคม 2566 | อ่าน 43 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ แก่ประชาชน ประจำปี2566

เมื่อ 17 มีนาคม 2566 | อ่าน 46 ครั้ง

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณโรงเรียนบ้านแม่มะ หมู่ที่ 1 (พื้นที่ปกป้กพันธุกรรมพืช อบต.ศรีดอนมูล) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 130 ครั้ง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 152 ครั้ง

งานกีฬาสีสายสัมพันธ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตำบลศรีดอนมูล ประจำปี 2566

เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 136 ครั้ง

โครงการ "พลังสร้างสรรค์ พลังแม่ญิงศรีดอนมูล" ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อ 27 มกราคม 2566 | อ่าน 132 ครั้ง

ประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566

เมื่อ 24 มกราคม 2566 | อ่าน 95 ครั้ง

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยพิบัติ

เมื่อ 13 มกราคม 2566 | อ่าน 101 ครั้ง

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลศรีดอนมูล "การทำโคมแขวนล้านนา"

เมื่อ 04 มกราคม 2566 | อ่าน 128 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น