องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

งานประเพณีสงกรานต์เมืองเชียงแสน ประจำปี 2567

เมื่อ 16 เมษายน 2567 | อ่าน 58 ครั้ง

มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบเหตุวาตุภัย ในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล

เมื่อ 14 เมษายน 2567 | อ่าน 54 ครั้ง

โครงการ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองล้านนาตำบลศรีดอนมูล” ประจำปี 2567

เมื่อ 12 เมษายน 2567 | อ่าน 55 ครั้ง

ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

เมื่อ 09 เมษายน 2567 | อ่าน 82 ครั้ง

คณะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเชียงแสน เข้าตรวจเยี่ยมราชการเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการในพื้นที่ และมอบแนวทางปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อ 04 เมษายน 2567 | อ่าน 74 ครั้ง

มอบป้ายปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ให้นายบุญทา จันโจ๊ก อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 171 หมู่ที่ 10 ต.ศรีดอนมูล

เมื่อ 02 เมษายน 2567 | อ่าน 69 ครั้ง

โครงการ กิจกรรมส่งเสริมความรู้การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

เมื่อ 28 มีนาคม 2567 | อ่าน 85 ครั้ง

ส่งมอบอาคารโรงคัดแยกขยะพร้องมอบรถยนต์กระบะสีขาว 1 คันให้กับกลุ่มธนาคารขยะ

เมื่อ 28 มีนาคม 2567 | อ่าน 77 ครั้ง

อันเชิญตราตั้งสัญญาบัตร-พัดยศ ณ วัดธรรมประสิทธิ์ (บ้านด้าย) ตำบลศรีดอนมูล

เมื่อ 28 มีนาคม 2567 | อ่าน 47 ครั้ง

ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ

เมื่อ 27 มีนาคม 2567 | อ่าน 47 ครั้ง

เปิดบ้านวิชาการ ตามโครงการแสดงผลงานทางวิชาการ ครูและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อ 27 มีนาคม 2567 | อ่าน 52 ครั้ง

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

เมื่อ 26 มีนาคม 2567 | อ่าน 30 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น