องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

วันที่ 14 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา กิจกรรมธรรมสัญจรตำบลศรีดอนมูล ประจำปี 2565

เมื่อ 15 กันยายน 2565 | อ่าน 58 ครั้ง

วันที่ 13 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริม สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลศรีดอนมูลสัมมนาวิชาการ นวัตกรรมวิถี  เกษตรพันธุ์ดี ที่ศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ  2565

เมื่อ 14 กันยายน 2565 | อ่าน 65 ครั้ง

วันที่ 12 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลศรีดอนมูล

เมื่อ 12 กันยายน 2565 | อ่าน 59 ครั้ง

วันที่ 7 กันยายน 2565 จัดพิธีเปิดป้ายพื้นที่ปกปัก (โรงเรียนบ้านแม่มะ หมู่ 1) ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 08 กันยายน 2565 | อ่าน 50 ครั้ง

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 โครงการโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ แก่ประชาชน

เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 | อ่าน 257 ครั้ง

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลศรีดอนมูล การทำดอกไม้จันทร์ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุบ้านศรีดอนมูล

เมื่อ 25 สิงหาคม 2565 | อ่าน 263 ครั้ง

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 จัดประชุมหารือแนวทางและทางออกการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล

เมื่อ 24 สิงหาคม 2565 | อ่าน 369 ครั้ง

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างองค์ความรู้ สู่เส้นทางเกษตรต้นแบบ ตามหลังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 23 สิงหาคม 2565 | อ่าน 233 ครั้ง

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และตรวจสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล

เมื่อ 20 สิงหาคม 2565 | อ่าน 50 ครั้ง

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย “ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ระหว่างวันที่ 11 -15 สิงหาคม 2565

เมื่อ 15 สิงหาคม 2565 | อ่าน 309 ครั้ง

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม

เมื่อ 12 สิงหาคม 2565 | อ่าน 295 ครั้ง

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย #รู้ทันภาษีไม่เสียเวลา ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 04 สิงหาคม 2565 | อ่าน 1192 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น