องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

เจตจำนงสุจริตฯ

Hiligh!! ประชาสัมพันธ์

นายศรียนต์ เชื้อชิต

ปลัด อบต.ศรีดอนมูล

โทร. 089-9561500

sriyon_chuechit@outlook.com

รอเพิ่มข้อมูล

ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ออกรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล วันที่ 2

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 894 ครั้ง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สนับสนุนชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) จำนวน 25 ชุด พร้อมสนับสนุนรถรับ - ส่ง ประชาชนที่มีความเสี่ยงสูง และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานพ่นฆ่าเชื้อโรค บ้านเวียงแก้ว

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 877 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน จัดฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 – 13

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 917 ครั้ง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ออกรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ในพื้นที่หมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชีย

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 914 ครั้ง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ ณ บ้านศรีบุญยืน หมู่ที่ 10 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 483 ครั้ง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day

เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 525 ครั้ง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ส่งมอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวเสี่ยงสูงบ้านดอยสะโง้ พร้อมลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณศาลาวัดงิ้วแก้วพัฒนา และสถานที่พักกักตัวผู้เสี่ยงสูง บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 6

เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 480 ครั้ง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ลงพื้นที่นำถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจาก หจก.เชียงรายเทคโนคอม และน้ำดื่มชลธี แก่ผู้กักตัวเสี่ยงสูงจากการติดเชื้อไวรัสโคโน 2019 หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 6และ 12

เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 608 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

Oct

29

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.17 น. , เปิดอ่าน 1344 ครั้ง

ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ 6 (บ้านงิ้วเฒ่า - บ้านดอยสะโง้)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.18 น. , เปิดอ่าน 1493 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ 6 (เส้นบ้านงิ้วเฒ่า - บ้านดอยสะโง้ะ)

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.16 น. , เปิดอ่าน 1537 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ 6 (เส้นงิ้วเฒ่า - ดอยสะโง้ะ)

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.19 น. , เปิดอ่าน 1501 ครั้ง

ประกาศราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 13.35 น. , เปิดอ่าน 1522 ครั้ง

สัญญาโครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านด้าย - บ้านศรีบุญยืน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.31 น. , เปิดอ่าน 1510 ครั้ง

เว็บบอร์ด

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งงานว่าง จ.เชียงราย

| วีดีโอประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.เชียงราย