องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตำบลศรีดอนมูล หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนมูลโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นส่งเสริมกลุ่มทางการเกษตรในตำบลศรีดอนมูล

ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. เปิดอ่าน 55 ครั้ง พิมพ์

ตำบลศรีดอนมูล หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดอนมูลโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นส่งเสริมกลุ่มทางการเกษตรในตำบลศรีดอนมูล ได้มีการพัฒนาต่อยอด เชื่อมโยงเครือข่ายทางการผลิต การตลาด โดยส่งเสริมให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่าย ทางด้านการเกษตรในพื้นที่ ทั้งใน ระดับตำบล ระดับอำเภอ ให้เกิดประโยชน์ในรอบด้าน รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมและสร้างความรับ สามัคคีให้คนในชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Sep

25

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.48 น. , เปิดอ่าน 7 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น