องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มีนาคม 2566 อบต.ศรีดอนมูลนำโดยรองนายก อบต.นายเกษม โกเสนตอ ประธานสภาฯและจนท.เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2566 เวลา 10.09 น. เปิดอ่าน 114 ครั้ง พิมพ์

วันที่ 18 มีนาคม 2566 อบต.ศรีดอนมูลนำโดยรองนายก อบต.นายเกษม โกเสนตอ ประธานสภาฯและจนท.เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้ง แรกในประเทศไทย หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบเกียรติบัตรแก่อบต.ศรีดอนมูลและอปท.อีก10แห่งที่ได้รับคะแนนการประเมิน LPA (Local Performance Assessment)ประจำปี 2565 สูงสุดอันดับที่1-10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Sep

25

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.48 น. , เปิดอ่าน 7 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น