องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2566 เวลา 10.09 น. เปิดอ่าน 366 ครั้ง พิมพ์

วันที่ 18 มีนาคม 2566 อบต.ศรีดอนมูลนำโดยรองนายก อบต.นายเกษม โกเสนตอ ประธานสภาฯและจนท.เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้ง แรกในประเทศไทย หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบเกียรติบัตรแก่อบต.ศรีดอนมูลและอปท.อีก10แห่งที่ได้รับคะแนนการประเมิน LPA (Local Performance Assessment)ประจำปี 2565 สูงสุดอันดับที่1-10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Jun

26

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.53 น. , เปิดอ่าน 85 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น