องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

งานกีฬาประชาชนตำบลศรีดอนมูล (กีฬาสามวัย) ปีที่ 14 ประจำปี 2567 ช้าง-งูเกม

ประกาศเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดอ่าน 65 ครั้ง พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล โดยนายสามารถ จันทาพูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล ได้จัดงานกีฬาประชาชนตำบลศรีดอนมูล (กีฬาสามวัย) ปีที่ 14 ประจำปี 2567 ช้าง-งูเกม ในวันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดอนมูล (โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน หมู่ที่ 10) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลศรีดอนมูลได้ร่วมแข่งขันกีฬา เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สมานฉันท์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
ภาพกิจกรรม อื่นๆ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น