องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

โครงการกีฬาสีสายสัมพันธ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตำบลศรีดอนมูล ประจำปี 2567

ประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดอ่าน 80 ครั้ง พิมพ์

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้ดำเนินการจัดโครงการกีฬาสีสายสัมพันธ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตำบลศรีดอนมูล ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของเด็ก และตระหนักถึงความสำคัญของการออก กำลังกาย ส่งเสริมให้เด็กรู้กฎ กติกา ข้อตกลงร่วมกัน รวมถึงการรู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้อภัยมีน้ำใจนักกีฬา ณ สนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดที่เข้าร่วม จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1)ศพด.บานงิ้วเฒ่า 2)ศพด.บ้านเวียงแก้ว 3)ศพด.บ้านดอยสะโง้ 4)ศพด.บ้านศรีดอนมูล 5)ศพด.บ้านศรีบุญยืน
ภาพกิจกรรม อื่นๆ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น