องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทัรพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะที่ 1

ประกาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2566 เปิดอ่าน 46 ครั้ง พิมพ์

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 13 หมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลฯ พนักงานส่วนตำบลฯ และพนักงานจ้าง เข้าร่วม การอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทัรพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะที่ 1 "โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นอัจฉริยะ ชุมชนเปรื่อง ปราชญ์ อำเภอปราดเปรื่อง เพื่อจังหวัดปราดเปรียว (Intelligent Community Platform)" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล (อาคารใหม่)
ภาพกิจกรรม อื่นๆ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น