องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ แก่ประชาชน ประจำปี2566

ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 46 ครั้ง พิมพ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล โดยมี ท่าน สามารถ จันทาพูน นายก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้ดำเนินการเปิดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ แก่ประชาชน ประจำปี2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชนในตำบลศรีดอนมูล สามารถปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ร่วมตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุล การใช้อำนาจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในตำบลศรีดอนมูล ในวัน ศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันสลี หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนมูล
ภาพกิจกรรม อื่นๆ

ประเพณีสงกรานต์และงานกาชาดอำเภอเชียงแสน ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2566 ณ บริเวณริมน้ำโขงหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน และบริเวณลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน

เมื่อ 16 เมษายน 2566 | อ่าน 29 ครั้ง

ส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณีมหาสงกรานต์ล้านนา “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองล้านนาตำบลศรีดอนมูล” ประจำปี 2566

เมื่อ 13 เมษายน 2566 | อ่าน 24 ครั้ง

วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรชุมชน (ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม)

เมื่อ 24 มีนาคม 2566 | อ่าน 48 ครั้ง

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายสามารถ จันทาพูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เป็นประธานในพิธีเนื่องในวัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2566

เมื่อ 22 มีนาคม 2566 | อ่าน 44 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น