องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมการค้ามนุษย์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การลดความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2566

ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 749 ครั้ง พิมพ์

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณโรงเรียนบ้านแม่มะ หมู่ที่ 1 (พื้นที่ปกป้กพันธุกรรมพืช อบต.ศรีดอนมูล) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้จัดโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมการค้ามนุษย์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การลดความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทุกประเภท รวมถึการละเมิดสิทธิเด็กในตำบลศรีดอนมูล สร้างทักษะชีวิต รวมถึงสร้างแรงจูงใจกระตุ้นความสามารถให้ตัวเองสำหรับการเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมในเด็กและเยาวชน
ภาพกิจกรรม อื่นๆ

นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอเชียงแสน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเชียงแสน ในการตรวจเยี่ยมราชการเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการในพื้นที่และมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2567 | อ่าน 22 ครั้ง

งานกีฬาประชาชนตำบลศรีดอนมูล (กีฬาสามวัย) ปีที่ 14 ประจำปี 2567 ช้าง-งูเกม

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2567 | อ่าน 29 ครั้ง

โครงการกีฬาสีสายสัมพันธ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตำบลศรีดอนมูล ประจำปี 2567

เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2567 | อ่าน 27 ครั้ง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมจิตอาสาจัดทำแนวกันไฟ)

เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2567 | อ่าน 48 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น