องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยพิบัติ

ประกาศเมื่อ 13 มกราคม 2566 เปิดอ่าน 54 ครั้ง พิมพ์

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 นางสาวรัตนาภรณ์ สีวันชัย ปลัดอำเภอประจำตำบลศรีดอนมูล ร่วมกับ นายสามารถ จันทาพูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล และคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยพิบัติที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 9 , หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 13 เพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเชียงแสนให้ความเห็นชอบต่อไป
ภาพกิจกรรม อื่นๆ

วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรชุมชน (ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม)

เมื่อ 24 มีนาคม 2566 | อ่าน 5 ครั้ง

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายสามารถ จันทาพูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เป็นประธานในพิธีเนื่องในวัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2566

เมื่อ 22 มีนาคม 2566 | อ่าน 5 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ แก่ประชาชน ประจำปี2566

เมื่อ 17 มีนาคม 2566 | อ่าน 4 ครั้ง

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณโรงเรียนบ้านแม่มะ หมู่ที่ 1 (พื้นที่ปกป้กพันธุกรรมพืช อบต.ศรีดอนมูล) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 67 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น