องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลศรีดอนมูล "การทำโคมแขวนล้านนา"

ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2566 เปิดอ่าน 75 ครั้ง พิมพ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลศรีดอนมูล "การทำโคมแขวนล้านนา" ระหว่างวันที่ 4 - 5 มกราคม 2566 ณ ศาลาวัดงิ้วแก้วพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนมูล  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและฝึกทักษะอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพในตำบล  การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการสร้างงานสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัวสามารถพึ่งตนเองได้
ภาพกิจกรรม อื่นๆ

วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรชุมชน (ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม)

เมื่อ 24 มีนาคม 2566 | อ่าน 5 ครั้ง

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายสามารถ จันทาพูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เป็นประธานในพิธีเนื่องในวัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2566

เมื่อ 22 มีนาคม 2566 | อ่าน 5 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ แก่ประชาชน ประจำปี2566

เมื่อ 17 มีนาคม 2566 | อ่าน 4 ครั้ง

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณโรงเรียนบ้านแม่มะ หมู่ที่ 1 (พื้นที่ปกป้กพันธุกรรมพืช อบต.ศรีดอนมูล) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 67 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น