องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 จัดประชุมหารือแนวทางและทางออกการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล

ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2565 เปิดอ่าน 588 ครั้ง พิมพ์

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชียงแสน ร่วมกำศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศรีดอนมูล จัดประชุมหารือแนวทางและทางออกการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล ณ ห้องประชุมตำบลศรีดอนมูล พร้อมกับลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย
ภาพกิจกรรม อื่นๆ

ประเพณีสงกรานต์และงานกาชาดอำเภอเชียงแสน ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2566 ณ บริเวณริมน้ำโขงหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน และบริเวณลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน

เมื่อ 16 เมษายน 2566 | อ่าน 29 ครั้ง

ส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณีมหาสงกรานต์ล้านนา “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองล้านนาตำบลศรีดอนมูล” ประจำปี 2566

เมื่อ 13 เมษายน 2566 | อ่าน 24 ครั้ง

วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรชุมชน (ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม)

เมื่อ 24 มีนาคม 2566 | อ่าน 47 ครั้ง

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายสามารถ จันทาพูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เป็นประธานในพิธีเนื่องในวัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2566

เมื่อ 22 มีนาคม 2566 | อ่าน 43 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น