องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ กรณีมีผู้แจ้งเรื่องผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย

ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน 402 ครั้ง พิมพ์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายสามารถ จันทาพูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหาร ปลัด อบต.ศรีดอนมูล ผู้ใหญ่บ้านสันต้นธง หมู่ที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีผู้โพสเฟสบุ๊ก ได้แจ้งเรื่องผ่านกลุ่มต่างๆ เรื่องทุกข์ชาวบ้านจากพายุ กรณีบ้านของนางเสาร์คำ แก้วกันทา บ้านเลขที่ 228 หมู่ที่ 2 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ว่าบ้านเก่าเจอพายุเมื่อเมษาแล้วเกิดหลังคาทรุดถล่ม นั้น จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าบ้านหลังดังกล่าวชำรุดทรุดโทรมผุพังเนื่องจากถูกปลวกกัดกินโครงสร้างของตัวบ้านทั้งหลัง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ญาติได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาสำรวจแล้วและอยู่ระหว่างประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ อบต.ศรีดอนมูล จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่และระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
ภาพกิจกรรม อื่นๆ

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 28 มิถุนายน 2565 | อ่าน 124 ครั้ง

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 27 มิถุนายน 2565 | อ่าน 149 ครั้ง

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 กิจกรรมในวันเปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนมูล (รัตนศรีอุปถัมภ์) ณ วัดศรีบุญยืน ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 21 มิถุนายน 2565 | อ่าน 493 ครั้ง

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนเพื่อเตรียมการเปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนมูล (รัตนศรีอุปถัมภ์)

เมื่อ 20 มิถุนายน 2565 | อ่าน 471 ครั้ง