องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน/แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570


ย้อนกลับเว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น