องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

เจตจำนงสุจริตฯ

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองปลาสะเด้ด หมู่ 8

ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.40 น. เปิดอ่าน 493 ครั้ง พิมพ์
ประกาศราคากลาง อื่นๆ

Sep

15

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.12 น. , เปิดอ่าน 417 ครั้ง

Sep

10

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 08.55 น. , เปิดอ่าน 424 ครั้ง