องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเมื่อ 05 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.49 น. เปิดอ่าน 1317 ครั้ง พิมพ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Jun

21

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 16.22 น. , เปิดอ่าน 534 ครั้ง