องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2566 (สมัยที่1)

ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2565 เวลา 10.49 น. เปิดอ่าน 523 ครั้ง พิมพ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Jun

21

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 16.22 น. , เปิดอ่าน 535 ครั้ง