องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสรา้งคลองส่งน้ำ แบบคอนกรีตตัวยู บ้านสันต้นธง หมู่ 2 (จุดที่ 2)

ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.24 น. เปิดอ่าน 791 ครั้ง พิมพ์
ประกาศราคากลาง อื่นๆ

Jun

23

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.45 น. , เปิดอ่าน 344 ครั้ง

Jun

23

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.44 น. , เปิดอ่าน 343 ครั้ง

Jun

23

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.44 น. , เปิดอ่าน 349 ครั้ง

Jun

23

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.42 น. , เปิดอ่าน 333 ครั้ง