องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

เจตจำนงสุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก ช่วยเหลือภารกิจสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 12.21 น. เปิดอ่าน 290 ครั้ง พิมพ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก ช่วยเหลือภารกิจสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Oct

29

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.17 น. , เปิดอ่าน 291 ครั้ง

Oct

26

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.36 น. , เปิดอ่าน 319 ครั้ง