องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

เจตจำนงสุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กช่วยเหลือภารกิจสถานศึกษา

ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 15.48 น. เปิดอ่าน 323 ครั้ง พิมพ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กช่วยเหลือภารกิจสถานศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Oct

29

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.17 น. , เปิดอ่าน 290 ครั้ง

Oct

26

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.36 น. , เปิดอ่าน 317 ครั้ง