องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

เจตจำนงสุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง

ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.36 น. เปิดอ่าน 318 ครั้ง พิมพ์

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Oct

29

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.17 น. , เปิดอ่าน 291 ครั้ง

Oct

26

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.36 น. , เปิดอ่าน 319 ครั้ง