องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกปีะสงค์หมู่บ้าน บ้านป่าก๋อย หมู่ที่ 11

ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 14.19 น. เปิดอ่าน 1561 ครั้ง พิมพ์
ประกาศราคากลาง อื่นๆ

Jun

23

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.45 น. , เปิดอ่าน 341 ครั้ง

Jun

23

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.44 น. , เปิดอ่าน 340 ครั้ง

Jun

23

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.44 น. , เปิดอ่าน 343 ครั้ง

Jun

23

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.42 น. , เปิดอ่าน 331 ครั้ง