องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือ สิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.15 น. เปิดอ่าน 251 ครั้ง พิมพ์

ในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าด้วยเหตุใด "อันมีผลทำให้ต้องเสียภาษีในอัตราที่สุงขึ้นหรือลดลง" ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยกรอกแบบ ภ.ด.ส. 5และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มใีการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว

โดยในปีงบประมาณ 2566 (ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566) ให้ท่านดำเนินการภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Dec

30

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 16.04 น. , เปิดอ่าน 5 ครั้ง

Dec

16

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 15.53 น. , เปิดอ่าน 59 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น