องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

งานกีฬาสีสายสัมพันธ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตำบลศรีดอนมูล ประจำปี 2566

ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 70 ครั้ง พิมพ์

ด้วยวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้ดำเนินการจัดโครงการกีฬาสีสายสัมพันธ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตำบลศรีดอนมูล ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของเด็ก และตระหนักถึงความสำคัญของการออก กำลังกาย ส่งเสริมให้เด็กรู้กฎ กติกา ข้อตกลงร่วมกัน รวมถึงการรู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้อภัยมีน้ำใจนักกีฬา ณ สนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดที่เข้าร่วม จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1)ศพด.บานงิ้วเฒ่า 2)ศพด.บ้านเวียงแก้ว 3)ศพด.บ้านดอยสะโง้ 4)ศพด.บ้านศรีดอนมูล 5)ศพด.บ้านศรีบุญยืน 
ภาพกิจกรรม อื่นๆ

วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูลจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรชุมชน (ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม)

เมื่อ 24 มีนาคม 2566 | อ่าน 5 ครั้ง

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายสามารถ จันทาพูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เป็นประธานในพิธีเนื่องในวัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2566

เมื่อ 22 มีนาคม 2566 | อ่าน 5 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ แก่ประชาชน ประจำปี2566

เมื่อ 17 มีนาคม 2566 | อ่าน 4 ครั้ง

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณโรงเรียนบ้านแม่มะ หมู่ที่ 1 (พื้นที่ปกป้กพันธุกรรมพืช อบต.ศรีดอนมูล) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 67 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น