องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา กิจกรรมธรรมสัญจรตำบลศรีดอนมูล ประจำปี 2565

ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2565 เปิดอ่าน 229 ครั้ง พิมพ์

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา กิจกรรมธรรมสัญจรตำบลศรีดอนมูล ประจำปี 2565 ณ วัดงิ้วแก้วพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตำบลศรีดอนมูล ดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาและแนวทางอันจะเป็นการรักษาศีลธรรม วัฒนธรรมวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวตำบลศรีดอนมูลตลอดไป
ภาพกิจกรรม อื่นๆ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น