องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

วันที่ 12 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลศรีดอนมูล

ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2565 เปิดอ่าน 23 ครั้ง พิมพ์

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ดำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลศรีดอนมูล เพื่อพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลศรีดอนมูล ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคง ยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ ของชุมชนท้องถิ่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าในอนาคต โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ท่าน อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม อื่นๆ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น