องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

วันที่ 13 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริม สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลศรีดอนมูลสัมมนาวิชาการ นวัตกรรมวิถี  เกษตรพันธุ์ดี ที่ศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ  2565

ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2565 เปิดอ่าน 25 ครั้ง พิมพ์

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลศรีดอนมูลสัมมนาวิชาการ นวัตกรรมวิถี  เกษตรพันธุ์ดี ที่ศรีดอนมูล  ประจำปีงบประมาณ  2565 ณ  ลานโรงอบข้าวศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริมกลุ่มทางการเกษตรในตำบลศรีดอนมูล ได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการผลิต การตลาด สู่การเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและข้าวปลอดภัยระดับภาคเหนือตอนบน โดยให้มีการบูรณาการ การทำงานร่วมกับเครือข่ายทางด้านการเกษตรในพื้นที่ ทั้งในระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ให้เกิดประโยชน์ในรอบด้าน รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม และทำเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป
ภาพกิจกรรม อื่นๆ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น