องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเมื่อ 08 กันยายน 2565 เปิดอ่าน 230 ครั้ง พิมพ์

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จัดพิธีเปิดป้ายพื้นที่ปกปัก (โรงเรียนบ้านแม่มะ หมู่ 1) ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านแม่มะ หมู่ 1 โดยมีกิจกรรมให้เด็ก นักเรียน ประชาชนในพื้นที่เข้าไปศึกษาเรียนรู้ อีกทั้ง ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
ภาพกิจกรรม อื่นๆ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น