องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลศรีดอนมูล การทำดอกไม้จันทร์ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุบ้านศรีดอนมูล

ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2565 เปิดอ่าน 40 ครั้ง พิมพ์

ส่งเสริม สร้างอาชีพ


วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลศรีดอนมูล “การทำดอกไม้จันทร์” ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุบ้านศรีดอนมูล หมู่ 9 ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีดอนมูล หมู่ 9 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ทักษะการทำดอกไม้จันทร์ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีนายสามารถ จันทาพูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เป็นประธานในพิธีเปิด และนางประชวน หมื่นติ๊บ เป็นวิทยากรให้ความรู้
ภาพกิจกรรม อื่นๆ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น