องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย #รู้ทันภาษีไม่เสียเวลา ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเมื่อ 04 สิงหาคม 2565 เปิดอ่าน 1953 ครั้ง พิมพ์

วันที่ 4 ส.ค. 2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย #รู้ทันภาษีไม่เสียเวลา ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่ คณะผู้บริหาร ส.อบต., กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, หัวหน้าส่วนงานและพนักงาน อบต.ศรีดอนมูล และ ผู้ประกอบการ รวมทั้งสิน 60 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ลดปัญหาข้อขัดแย้งอันจะเกิดขึ้นได้จากการจัดเก็บภาษีในอนาคต ตลอดจนเพื่อช่องทางให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ ซักถามข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บภาษี 
ภาพกิจกรรม อื่นๆ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 (ภาคเช้า) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน

เมื่อ 12 สิงหาคม 2566 | อ่าน 51 ครั้ง

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 (ภาคค่ำ) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน

เมื่อ 12 สิงหาคม 2566 | อ่าน 35 ครั้ง

"กิจกรรมเพิ่มต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มออกซิเจน" วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ ป่าชุมชนบ้านศรีดอนมูล

เมื่อ 14 กรกฎาคม 2566 | อ่าน 47 ครั้ง

โครงการส่งเสริมความรุ้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 12 กรกฎาคม 2566 | อ่าน 36 ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น