องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2565 เปิดอ่าน 1119 ครั้ง พิมพ์

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นำโดย นายกิติพงษ์ ภิระบัน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายทหารเม็งรายอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหายาเสพติดในรั้วโรงเรียนให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล (เรียนโรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว และโรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ)

        องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ขอขอบคุณ ส.ส.พีรเดช คำสมุทร (ส.ส.ต้น) และกลุ่มเพื่อน ส.ส. ที่ให้การสนับสนุน ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 70 ชุด ในการจัดโครงการในครั้งนี้
ภาพกิจกรรม อื่นๆ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย #รู้ทันภาษีไม่เสียเวลา ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 04 สิงหาคม 2565 | อ่าน 377 ครั้ง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

เมื่อ 31 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 362 ครั้ง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุสันจร)

เมื่อ 26 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 374 ครั้ง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน (กิจกรรมการรับมือแผ่นดินไหวในชุมชน)

เมื่อ 26 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 384 ครั้ง