องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนเพื่อเตรียมการเปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนมูล (รัตนศรีอุปถัมภ์)

ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2565 เปิดอ่าน 889 ครั้ง พิมพ์

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนมูล (รัตนศรีอุปถัมภ์) ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนเพื่อเตรียมการเปิดเรียนในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ วัดศรีบุญยืน หมู่ที่ 10 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

**สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียน ยังสามารถสมัครได้จนถึงวันเปิดเรียน โดยติดต่อสมัครได้ที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล หรือมาสมัครเรียนได้ใน วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ วัดศรีบุญยืน
ภาพกิจกรรม อื่นๆ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย #รู้ทันภาษีไม่เสียเวลา ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 04 สิงหาคม 2565 | อ่าน 377 ครั้ง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

เมื่อ 31 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 362 ครั้ง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุสันจร)

เมื่อ 26 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 374 ครั้ง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน (กิจกรรมการรับมือแผ่นดินไหวในชุมชน)

เมื่อ 26 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 384 ครั้ง