องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสนามฟุตซอลตำบลศรีดอนมูล ครั้งที่  1 /2565

ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน 627 ครั้ง พิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายดวงสี น้อยหมอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสนามฟุตซอลตำบลศรีดอนมูล ครั้งที่  1 /2565 เพื่อแจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระเบียบ และซักซ้อมแนวทางการบริหารจัดการสนามฟุตซอล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ภาพกิจกรรม อื่นๆ

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 28 มิถุนายน 2565 | อ่าน 117 ครั้ง

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 27 มิถุนายน 2565 | อ่าน 135 ครั้ง

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 กิจกรรมในวันเปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนมูล (รัตนศรีอุปถัมภ์) ณ วัดศรีบุญยืน ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 21 มิถุนายน 2565 | อ่าน 482 ครั้ง

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนเพื่อเตรียมการเปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนมูล (รัตนศรีอุปถัมภ์)

เมื่อ 20 มิถุนายน 2565 | อ่าน 468 ครั้ง