องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ควบคุมเหตุไฟป่าในเขตป่าสงวนของสวนป่าแม่มะ-ป่าสบรวก

ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน 248 ครั้ง พิมพ์

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.00 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตู้ยามบ้านแม่มะ ว่ามีเหตุไฟป่าในเขตป่าสงวนของสวนป่าแม่มะ-ป่าสบรวก ใกล้กับตู้ยามแม่มะ นายสามารถ จันทาพูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ได้มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการดับไฟป่าจนสามารถควบคุมไฟไว้ได้ โดยได้รับการสนับสนุนกำลังพลและรถบรรทุกน้ำดับเพลิงจากเทศบาลตำบลเวียงและทีมกู้ชีพเวียงผาเงา
ภาพกิจกรรม อื่นๆ

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 28 มิถุนายน 2565 | อ่าน 122 ครั้ง

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ประสานงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 27 มิถุนายน 2565 | อ่าน 144 ครั้ง

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 กิจกรรมในวันเปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนมูล (รัตนศรีอุปถัมภ์) ณ วัดศรีบุญยืน ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 21 มิถุนายน 2565 | อ่าน 488 ครั้ง

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนเพื่อเตรียมการเปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนมูล (รัตนศรีอุปถัมภ์)

เมื่อ 20 มิถุนายน 2565 | อ่าน 471 ครั้ง