องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาพกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน จัดฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 – 13

ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 2586 ครั้ง พิมพ์

ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ดำเนินการจัดฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 – 13 เพื่อให้มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยได้รับเกียรติจากนายปราณพัฒน์ หาญชัย ปลัดอำเภอเชียงแสน และนางสาวเพ็ญผกา ศรีชัยตัน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้
ภาพกิจกรรม อื่นๆ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น