องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

เจตจำนงสุจริตฯ

ภาพกิจกรรม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ส่งมอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวเสี่ยงสูงบ้านดอยสะโง้ พร้อมลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณศาลาวัดงิ้วแก้วพัฒนา และสถานที่พักกักตัวผู้เสี่ยงสูง บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 6

ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 47 ครั้ง พิมพ์

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ส่งมอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวเสี่ยงสูง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะโง้ เพื่อส่งต่อให้กับผู้กักตัวในพื้นที่บ้านดอยสะโง้ จำนวน 7 ราย พร้อมลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณศาลาวัดงิ้วแก้วพัฒนา และสถานที่พักกักตัวผู้เสี่ยงสูง บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 6
ภาพกิจกรรม อื่นๆ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ออกรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล วันที่ 2

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 19 ครั้ง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สนับสนุนชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) จำนวน 25 ชุด พร้อมสนับสนุนรถรับ - ส่ง ประชาชนที่มีความเสี่ยงสูง และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานพ่นฆ่าเชื้อโรค บ้านเวียงแก้ว

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 21 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน จัดฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 – 13

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 48 ครั้ง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ออกรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ในพื้นที่หมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชีย

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 61 ครั้ง