องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

เจตจำนงสุจริตฯ

ภาพกิจกรรม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day

ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 67 ครั้ง พิมพ์

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นำโดยนายศรียนต์ เชื้อชิต พนักงานและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ณ อาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ เพื่อทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์เตรียมความพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอเชียงแสน
ภาพกิจกรรม อื่นๆ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ออกรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล วันที่ 2

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 19 ครั้ง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สนับสนุนชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) จำนวน 25 ชุด พร้อมสนับสนุนรถรับ - ส่ง ประชาชนที่มีความเสี่ยงสูง และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานพ่นฆ่าเชื้อโรค บ้านเวียงแก้ว

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 22 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน จัดฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 – 13

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 48 ครั้ง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ออกรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ในพื้นที่หมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชีย

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 61 ครั้ง