องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

เจตจำนงสุจริตฯ

ภาพกิจกรรม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ลงพื้นที่นำถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจาก หจก.เชียงรายเทคโนคอม และน้ำดื่มชลธี แก่ผู้กักตัวเสี่ยงสูงจากการติดเชื้อไวรัสโคโน 2019 หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 6และ 12

ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 126 ครั้ง พิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายศรียนต์ เชื้อชิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่นำถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจาก หจก.เชียงรายเทคโนคอม และน้ำดื่มชลธี แก่ผู้กักตัวเสี่ยงสูงจากการติดเชื้อไวรัสโคโน 2019 หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 6และ 12 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 D-M-H-T-T
ภาพกิจกรรม อื่นๆ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ออกรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล วันที่ 2

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 19 ครั้ง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สนับสนุนชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) จำนวน 25 ชุด พร้อมสนับสนุนรถรับ - ส่ง ประชาชนที่มีความเสี่ยงสูง และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานพ่นฆ่าเชื้อโรค บ้านเวียงแก้ว

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 21 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน จัดฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 – 13

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 47 ครั้ง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ออกรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ในพื้นที่หมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชีย

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 59 ครั้ง