องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีบุญยืน

ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 1081 ครั้ง พิมพ์

ตั้งอยู่บ้านศรีบุญยืน หมู่ที่  10 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สอนระดับเตรียมอนุบาล อายุ 2-5 ปี และระดับอนุบาล 1 อายุ 3-4 ปี มีพื้นที่เขตบริการการศึกษาศูนย์ฯ ได้แก่  เขตตำบลศรีดอนมูล หมู่ 2,3,10 ,11 และเขตตำบลจันจว้า หมู่ 3 อำเภอแม่จัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อื่นๆ