องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

"นำองค์กรสู่ความก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ทุกคนร่วมใจ พัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

นายสามารถ จันทาพูน

(นายก อบต.ศรีดอนมูล)
โทร. 086-8609728

ภาษี ค่าธรรมเนียม และ ทะเบียนพาณิชย์

กระบวนการจัดเก็บภาษีที่ดอนและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษี ค่าธรรมเนียม และ ทะเบียนพาณิชย์/สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม /กระบวนการจัดเก็บภาษีที่ดอนและสิ่งปลูกสร้าง


ย้อนกลับเว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น