องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

Sridonmoon Subdistrict Administrative Organization

www.sridonmoon.com

วิสัยทัศน์

คำแถลงนโยบาย

สารจากนายกฯ

เจตจำนงสุจริตฯ

ภาษีและค่าธรรมเนียม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564
ภาษีและค่าธรรมเนียม/ประกาศ/ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564


ย้อนกลับ